Tennis

Tennisundervisningen sker på Lillsveds två Axonite banor (liknande Plexipave).

Tennistränarna på Lillsved har alla lång erfarenhet av undervisning på så väl nybörjarnivå samt tävlingsspel.  

Vi lär ut framförallt praktiska men även teoretiska kunskaper inom tennis, gruppindelningen sker efter din spelstyrka. 
Tennis
© 2022 Svensk Lägerverksamhet AB — Webbplats All Inclusive™ från Weblicious