Intensivkurs Förarintyg

Utbildningen sker i våra 18 foots Arronet motorbåtar. Att ta ett förarintyg för motorbåt kräver inga tidigare förkunskaper utan hos oss, du kommer att få både teori och praktik.  

Kursen innehåller grundläggande kunskaper om navigation, sjökortssymboler, säkerhet och sjöregler. Du kommer att kunna lägga till, prova på mörkernavigering, man över bord, göra knopar och mycket mer.  

Alla mellan 12 och 17 år är välkomna!
Motorbåtsutbildning
© 2022 Svensk Lägerverksamhet AB — Webbplats All Inclusive™ från Weblicious